Znanstveno istraživanje
Projekt ZaCjel

Znanstveno istraživanje

Interdisciplinarno istraživanje spoj je tri cjeline istraživačkih metoda s ciljem dizajniranja cjelovitog sustava za nadzor i upravljanje

1. Određivanje trenutnog stanja cjelovitosti konstrukcijskih elemenata (dijagnostika) za što je potrebno:

  • Razviti algoritam za optimizaciju smještaja senzora i uzbuđivača vibracija sustava za monitoring
  • Razviti potupak za detektiranje, lokalizaciju i kvantifikaciju zamornih oštećenja u laboratorijskim uvjetim

2. Određivanje dopuštenih režima opterećenja konstrukcijskih elemenata na temelju procijenjenog stanja cjelovitosti s ciljem osiguranja definiranog radnog vijeka konstrukcijskih elemenata što uključuje:

  • Eksperimentalno istraživanje zamornog ponašanja materijala
  • Razvoj inverznih i statističkih modela za određivanje nepoznatih parametara modela iz rezultata mjerenja
  • Razvoj numeričkih algoritama za modeliranje procesa deformiranja eksperimentalnih uzoraka i procjenu dopuštenih opterećenja i zamora konstrukcije.
3. Nadogradnja postojećeg sustava upravljanja s algoritmima koji se temelje na tehnikama predviđanja i matematičkog programiranja s ciljem očuvanja dopuštenih režima rada
  • Validacija novog sustava za nadzor i upravljanje na laboratorijskim modelima
  • Primjena sustava na realnim konstrukcijskim komponentama energetskih postrojenja i transportnih sredstava.