Projekt ImproWE

Projekt ImproWE

Nedovoljno izučeni parametri visokoučinskog zavarivanja debelostjenih konstrukcija uzrok su nezadovoljavajućoj tehnološkoj razini navedenih konstrukcija.

Projektom ImproWE se unaprjeđuju dostupne tehnologije razvojem i primjenom optimalnih režima toplinske i mehaničke obrade zavarenih spojeva s ciljem postizanja maksimalnih vrijednosti mehaničkih svojstava materijala te minimalnih zaostalih naprezanja i deformiranja konstrukcije.  
 
Unaprjeđenje se ostvaruje provedbom aktivnosti IRI kroz suradnju Fakulteta strojarstva i brodogradnje u Zagrebu i dva partnera-poduzetnika (Hale – mont promet d.o.o. , Našice d.o.o. i Končar Metalne konstrukcije d.o.o., Zagreb), izradom 3 patentne prijave, 8 članaka u WoSCC, transferom tehnologije i diseminacijom.