CIljevi projekta
Projekt ImproWE

CIljevi projekta

Opći cilj ovog projekta je razviti integrirana rješenja za primjenu visokoučinkovitih tehnologija zavarivanja koja će omogućiti korisnicima razvoj tehnologije izrade zavarenih konstrukcija uz korištenje modernih tehnologija i numeričkih simulacija.

Ovim rješenjima treba biti obuhvaćeno poboljšanje mehaničkih svojstava materijala, smanjenje zaostalih naprezanja i deformiranja te drugih eksploatacijskih značajki zavarene konstrukcije.
 
Specifični ciljevi ovog projekta su sljedeći:
 
  1. Ispitivanje primjenjivosti visokoučinkovitih tehnologija zavarivanja na debelostjenim materijalima: Projektni tim će ispitati mogućnosti primjene novih tehnologija zavarivanja na debelostjenim materijalima. Cilj je provjeriti njihovu primjenjivost u usporedbi s konvencionalnim tehnikama zavarivanja, te procijeniti njihov potencijal za smanjenje vremena izrade konstrukcije, troškova naknadne obrade, troškova zaštitnih plinova i žice te emisije metalnih para i plinova.
  2. Optimizacija upotrebe visokoučinkovitih tehnologija zavarivanja: Projektni tim će razviti integrirana rješenja za primjenu tehnologije visokoučinkovog zavarivanja koja će uzeti u obzir moderne tehnologije potpomognute numeričkim simulacijama. Cilj je optimizirati upotrebu novih tehnologija zavarivanja kako bi se postiglo poboljšanje mehaničkih svojstava materijala, smanjila zaostala naprezanja i deformacije te drugih eksploatacijskih značajki zavarene konstrukcije.