ET-RISE
Povezani projekti

ET-RISE

Infrastrukturno jačanje IRI kapaciteta u području energetike i transporta

Cilj projekta je priprema dokumentacije za izgradnju Centra za istraživanja u području energetike i transporta.

Projekt je preduvjet za dogradnju 4. kata istočne zgrade Fakulteta strojarstva i brodogradnje
Sveučilišta u Zagrebu i opremanje 1.368,84 m2 laboratorijskog prostora. Budući Centar provodit ce vrhunska istraživanja i razvoj inovacija s ciljem prijenosa tehnologije u gospodarstvo u znanstvenim područjima:
  • Mehatronički transportni sustavi
  • Zaštita integriteta dinamički opterećenih konstrukcija
  • Napredne IT tehnologije za konstruiranje i razvoj pametnih proizvoda
  • Tehnologije i sustavi za pohranu energije i stakleničkih plinova te proizvodnju sintetičkih goriva u sinergiji s vodikovim tehnologijama
Ukupna vrijednost projekta - 4.050.193,02 HRK
EU sufinanciranje projekta - 100%
Pocetak provedbe projekta - 29. 6. 2020.
Trajanje projekta - 30 mjeseci
 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
 
___________________________________
 
NOVOSTI: 
 
22. srpnja 2022. dokumentacija postupka nabave usluge izrade projektne dokumentacije objavljena je na prethodno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 
 

Predmet ovog projektnog zadatka je izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, te troškovnika za zahvat rekonstrukcije istočne zgrade FSB-a.

Rekonstrukcija istočne zgrade FSB-a podrazumijeva nadogradnju 4. kata, preuređenje dijela prizemlja, rekonstrukciju oba dizala, rekonstrukciju parkirališnih površina (povećanje broja PM radi povećanja BGP-a), te eventualne neophodne prateće radove i intervencije na ostatku građevine i njenog okoliša potrebne za ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu.

Dodatnu dokumentaciju nabave možete preuzeti na ovoj stranici https://www.fsb.hr/downloads/index.php?9e925259d9d363b290c7e47209cd2ad7