GF-RI
Partnerstvo

GF-RI

Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci:

Tim Građevinskog fakulteta u Rijeci provodi aktivnosti identifikacije sustava, primjene statističkih metoda i inverznog modeliranja ključnima kod implementacije metodologije na stvarnoj konstrukciji. Isto tako, tim će doprinjeti svojim iskustvom u planiranju i provođenju pokusa za određivanje dinamičkog odziva konstrukcije.

Tim Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci uz podatke mjerenja u laboratoriju i na samoj konstrukciji, na temelju inverznih modela, statističkih modela materijala, teorije sličnosti konstrukcija, i dr., razvija računske postupke za određivanje parametara modela.

Za provedbu projekta zaposlen je jedan mladi istraživač i nabavljen laserski dopler vibrometar za precizno beskontaktno mjerenje brzina, iz čega se mogu izračunati pomaci i ubrzanja. Uređaj će omogućiti precizno praćenje dinamičkih pokusa na zamor a omogućit će i vibriranje (relativno) visokim frekvencijama što će skratiti trajanje pokusa.