FSB
Partnerstvo

FSB

Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu:

Djelatnost istraživača FSB-a fokusirana je na provedbu numeričkih proračuna iz područja čvrstoće, stabilnosti, zamora materijala i konstrukcija, mehanike loma, modeliranja materijala, vibracija mehaničkih sustava i dinamike strojeva, kao i razvoja novih algoritama i metoda za navedene proračune. Do sada razvijeni algoritmi implementirani su u industriji u okviru više projekata s hrvatskim i međunarodnim tvrtkama.

Na projektu ZaCjel FSB provodi aktivnosti vezane uz eksperimentalno ispitivanje materijala, s ciljem razumjevanja zamornog ponašanja, ali i istraživanja mogućnosti primjene metode dinamičkog odziva za detektiranje, identifikaciju (lokalizaciju) i procjenu veličine oštećenja. Uz numeričko modeliranje, FSB pokriva i obradu signala te optimizaciju. U sklopu ZaCjel projekta kapaciteti FSB-a su osnaženi zapošljavanjem dva mlada istraživača i nabavom opreme za eksperimentalna istraživanja i numeričko modeliranje:

  • Visokofrekvencijski pulzator za dinamička ispitivanja materijala pri frekvencijama većim od 200 Hz
  • Pametni sustav za nadzor stanja konstrukcija u laboratorijskim uvjetima s mogućnošću aktivnog i pasivnog prikupljanja informacija koji omogućava globalni nadzor konstrukcije zan detekciju udara, ili lokalni nadzor za detekciju manjih oštećenja
  • Oprema za mjerenje vibracija mehaničkih sustava što uključuje: višekanalni analizator, pripadne senzore, udarni ćekić i programski paket za pohranu i analizu izmjerenih podataka
  • Računalni hardver i softver.