MultiSintAge
Povezani projekti

MultiSintAge

Program „Znanstvena suradnja” Hrvatske zaklade za znanost

Naziv projekta:

  • Višerazinsko numeričko modeliranje i eksperimentalno istraživanje procesa starenja u sinteriranim konstrukcijskim komponentama

Opći cilj projekta: 
  • Razvoj numeričkog pristupa za modeliranje starenja konstrukcijskih komponenti izrađenih od sinteriranog čelika usred zamora
Partnerstvo: 
  • Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu – voditelj projekta prof. dr. sc. Zdenko Tonković
  • Fakultet strojarstva Sveučilišta u Mariboru – Suvoditelj projekta prof. dr. sc. Nenad Gubeljak
Vrijednost projekta: 2.199.832,50 HRK
EU sufinanciranje: 100%
Trajanje projekta: 11. 2019. – 4. 2023.