Integrirani sustav nadzora i upravljanja
Inovacije

Integrirani sustav nadzora i upravljanja

Kako bi ponudili industriji jedinstveno rješenje, znanstvenici razvijaju inovativni sveobuhvatni sustav nadzora i upravljanja dinamički opterećenim konstrukcijama za očuvanje njihove cjelovitosti, odnosno sprečavanje pojave oštećenja s ciljem povećanja njihove pouzdanosti, sigurnosti i radnog vijeka uz smanjene troškove održavanja. Inteligentno rješenje razvijeno za industriju olakšat će korisnicima upravljanje konstrukcijama i postrojenjima

Mehaničke konstrukcije postaju sve složenije, a zahtjevi koji se postavljaju pri projektiranju i
eksploataciji u smislu učinkovitosti, sigurnosti i pouzdanosti predstavljaju sve veći izazov. Nosivost konstrukcija smanjuje se tijekom radnog vijeka zbog starenja materijala uslijed zamora, korozije, rupičenja i drugih degradacijskih mehanizama. Akumuliranje oštećenja i rast pukotina u materijalu može dovesti do gubitka integriteta, odnosno cjelovitosti pojedine komponente ili čitave konstrukcije.
 
Ovisno o vrsti konstrukcije, takve pojave mogu imati katastrofalne posljedice. Sustavi za nadzor cjelovitosti konstrukcija (eng. Structural Health Monitoring (SHM) systems) osiguravaju njihovu sigurnost i pouzdanost, omogućuju projektiranje zahtjevnih dinamički opterećenih konstrukcija te smanjuju troškove upravljanja i održavanja. Takvi sustavi su automatizirani za kontinuirano praćenje stanja konstrukcije i detektiranje oštećenja uz minimalne intervencije. Među najvažnije zadaće SHM sustava spadaju detektiranje, lokalizacija i kvantifikacija oštećenja, uz procjenu preostalog radnog vijeka.
 
Proteklih godina su razvijeni „inteligentni“, odnosno „aktivni“ sustavi, koji prikupljaju odgovarajuće odzive konstrukcije i reagiraju na unaprijed predviđeni način u zadanom vremenu. Ovi sustavi su sastavljeni od pasivnih i aktivnih elemenata, koji djeluju kao senzori i aktuatori. Korištenje inteligentnih sustava za nadzor i upravljanje nužno je u energetskim postrojenjima, transportnim i drugim sustavima u kojima su konstrukcijske komponente dinamički opterećene poput vjetroagregata, turbina, generatora, klipnih strojeva, dijelova procesnih postrojenja, cestovnih, pružnih i ostalih vozila, transportera i slično. Osim toga, kako je zahtjevani radni vijek složenih dinamički opterećenih konstrukcija dosta dugačak, to zahtjeva primjenu naprednih numeričkih i eksperimentalnih metoda za što realniju simulaciju procesa defomiranja materijala, kao i za razvoj novih materijala s čim boljim mehaničkim svojstvima.
 
Unatoč potrebi i potražnji, trenutno na tržištu ne postoji proizvod koji industriji (u Hrvatskoj i šire) nudi objedinjeno rješenje za sustavni pristup očuvanju kontrukcija i njihovu što bolju eksploataciju već stručnjaci kombiniraju različite proizvode za nadzor i zasebno za upravljanje konstrukcijama.
 
Inteligentni sustav nadzora i upravljanja razvijen u sklopu projekta ZaCjel olakšat će korisnicima upravljanje konstrukcijama i postrojenjima. Potencijal za upotrebu u industriji je širok. U suradnji s industrijom znanstvenici mogu razviti i proširiti inicijalnu primjenu sustava te ga kroz zajedničke projekte personalizirati i prilagoditi pojedinačnim potrebama.
 
Što istraživački tim nudi industriji?
 • Terenska i laboratorijska mjerenja vibracija mehaničkih konstrukcija
 • Monitoring stanja konstrukcija i postrojenja,
 • Projektiranje i izradu studija i proračuna čvrstoće, stabilnosti, integriteta konstrukcija i dinamike sustava,
 • Projektiranje sustava za upravljanje i zaštitu cjelovitosti konstrukcija
 • ostale djelatnosti vezane za grane industrije gdje je primarna djelatnost usko vezana uz dinamički opterećene konstrukcije.
Konkurentne prednosti novog sustava:
 • Povećanje učinkovitosti i pouzdanosti te produljenje radnog vijeka konstrukcija kroz točnije definiranje dopuštenih režima rada
 • Učinkovitije praćenje pojave i rasta oštećenja u konstrukcijskim komponentama
 • optimalnim smještajem senzora sustava za monitoring
 • Unapređenje planova održavanja opreme
 • Smanjenje troškova održavanja opreme
 • Smanjenje potencijalnih troškova izazvanih zastojem u eksploataciji sustava.