Aktivnosti
Projekt ImproWE

Aktivnosti

Aktivnost 1:
FORMULIRANJE TEHNOLOŠKOG KONCEPTA BUDUĆE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I NAKNADNE OBRADE KOD PARTNERA
  • Tijekom Aktivnosti 1. provest će se industrijska istraživanja kojima će se, na temelju trenutnog stanja zavarenih čeličnih konstrukcija sa stanovišta tehnologije, troškova i postojećih problema, definirati tehnološki koncept buduće tehnologije zavarivanja i naknadne obrade u partnerskim tvrtkama.
  • Na temelju prethodnih aktivnosti definirat će se tehnološki koncept unaprjeđenja tehnologije zavarivanja i naknadne obrade. Isti će služiti za daljnja istraživanja i testiranja u operativnom  okruženju kod partnera.
 
Aktivnost 2:
EKSPERIMENTALNO DOKAZIVANJE I LABORATORIJSKA VALIDACIJA KONCEPTA:  PREDLAGANJE VISOKOUČINSKE TEHNOLOGIJE ZAVARIVANJA I NAKNADNE OBRADE S OBZIROM NA POTREBE PARTNERA
  • Unutar ove aktivnosti provest će se laboratorijska istraživanja svojstava zavarenih spojeva izvedenih primjenom visokoučinskih tehnologija zavarivanja te odabrati optimalna tehnologija zavarivanja i naknadnih obrada kod oba partnera, a s obzirom na  konstrukcije koje proizvode u svojim pogonima.
  • Na temelju rezultata opisanih aktivnosti predložit će se odgovarajuća visokoučinska tehnologija zavarivanja s pripadnim naknadnim obradama posebno za partnerske tvrtke
 
Aktivnost 3:
PRILAGODBA, VALIDACIJA I DEMONSTRACIJA TEHNOLOGIJE U OPERATIVNOM OKRUŽENJU TE TRANSFER ZNANJA I TEHNOLOGIJE U PROIZVODNI POGON PARTNERA
  • Tijekom ove aktivnosti nova visokoučinska tehnologija zavarivanja s pripadnim naknadnim obradama testirat će se na realnim konstrukcijskim komponentama  tvrtki partnera u operativnom okruženju uzimajući u obzir tehnologiju i smjernice iz Aktivnosti 2. Cilj je dokazati primjenjivost i učinkovitost novih tehnologija u operativnom okruženju, kao i njihovu ekonomsku isplativost.
  • Provest će se specifikacija i kvalifikacija postupaka zavarivanja u skladu s važećim standardima, podnijet će se tri patentne prijave te simultano provesti iskorištavanje prava na intelektualno vlasništvo u tvrtkama partnerima na način da će se postupci integrirati u rad tvrtki partnera . Naknadno, definirat će se smjernice za transfer znanja i tehnologije na druge vrste industrije i zavarene konstrukcije.
Aktivnost 4:
Upravljanje projektom 
 
Aktivnost 5:
Promidžba i vidljivost