Projekt ZaCjel sudjeluje u ostvarenju ciljeva Europske unije i Republike Hrvatske
Novosti

Projekt ZaCjel sudjeluje u ostvarenju ciljeva Europske unije i Republike Hrvatske

15.06.2021

Projekt ZaCjel će posebno doprinijeti sljedećim tematskim prioritetnim područjima Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine

- Energija i održivi okoliš, u sklopu pod-tematskih prioritetnih područja (PTPP) Energetske tehnologije, sustavi i oprema i Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali

- Promet i mobilnost, u sklopu pod-tematskog prioritetnog područja Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila

Projekt doprinosi specifičnom strateškom cilju 1 unutar S3, „Povećanje kapaciteta znanstveno-istraživačkog sektora za provedbu vrhunskih istraživanja koja odgovaraju potrebama gospodarstva“. Doprinosi projekta unutar pojedinih navedenih PTPP bit će sljedeći:

- Energetske tehnologije, sustavi i opreme. Projektne aktivnosti će dovesti do poboljšanja učinkovitosti sustava za nadzor sustava za proizvodnju i pretvorbu energije. To će omogućiti produljenje životnog ciklusa takvih postrojenja, unapređivanje planova održavanja opreme te učinkovitije izbjegavanje pojave oštećenja. Na taj način smanjit će se troškovi održavanja opreme, ali i posredni troškove izazvani zastojem u eksploataciji sustava za proizvodnju energije kao što su vjetro-elektrane, koji mogu doseći enormne iznose.

- Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali. Laboratorijskim eksperimentima i numeričkim simulacijama bit će moguće istražiti utjecaja mikrostrukture promatranih materijala na njihova svojstva s obzirom na oštećenje materijala, što će omogućiti pouzdaniju procjenu tipa materijala od kojeg je potrebno proizvesti pojedine dijelove dinamički opterećenih konstrukcija, kao što su dijelovi turbina. To će omogućiti točnije numeričko modeliranje oštećenja u odnosu na postojeće algoritme, što će pridonijeti procjeni pouzdanosti i sigurnosti konstrukcija. Osim toga, na taj način bit će omogućen razvoj novih materijala. To će pak povećati pouzdanost i produljiti životni vijek takvih konstrukcija.

- Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila. Ispitivanja materijalnih svojstava omogućit će ispravni izbor materijala za dinamički opterećene dijelove s obzirom oštećenja uslijed zamora materijala. Predložit će se inovativna metodologija za dizajniranje učinkovitijih sustava za zaštitu cjelovitosti kritičnih dijelova. To će imati značajni pozitivni utjecaj na pouzdanost i sigurnost sredstava javnog prijevoza kao što su vlakovi i tramvaji.