Aktivnosti projekta
Projekt ZaCjel

Aktivnosti projekta

Provedba projekta ZaCjel organizirana je kroz aktivnosti pet radnih paketa u razdoblju od travnja 2020. godine do travnja 2023. godine.

Znanstveno istraživanje provodi se kroz dva radna paketa:
 
1. Razvoj nove metodologije za zaštitu cjelovitosti dinamički opterećenih konstrukcija s primjenom na energetska postrojenja i transportna sredstva. Radni paket obuhvaća sljedeće aktivnosti: 
 • Dijagnostiku oštećenja u laboratorijskim uvjetima
 • Eksperimentalno istraživanje zamornih svojstava materijala
 • Numeričko modeliranje eksperimentalnih uzoraka i stvarnih konstrukcija
 • Nadogradnju sustava upravljanja dinamičkim sustavom s konstrukcijskim elementima s ciljem očuvanja dopuštenih režima rada.
2. Primjena i verifikacija nove metodologije na realnoj konstrukcijskoj komponenti obuhvaća sljedeće aktivnosti: 
 • Obradu rezultata mjerenja deformacija i vibracija Končar-vjetroagregata u eksploataciji
 • Inverzno modeliranje u cilju određivanja opterećenja osovinskog rukavca Končar-vjetroagregata iz rezultata mjerenja
 • Određivanje položaja senzora i uzbuđivača vibracija na osovinskom rukavcu
 • Analizu oštećenja na osovinskom rukavcu
 • Određivanje dopuštenih režima rada za osovinski rukavac
 • Upravljanje vjetroagregatom s ciljem očuvanja dozvoljenih režima opterećenja osovinskog rukavca.
Kako bi se rezultati znanstvenog istraživanja maksimalno iskoristili i projekt uredno proveo tu su sljedeći radni paketi: 
 
3. Transfer znanja i tehnologije:
 • Izrada studije provjere i zaštite IPR nad rezultatima projekta
 • Zaštita IPR na rezultatima projekta
 • Komercijalizacija rezultata projekta.
4. Promidžba i vidljivost: 
 • Kreiranje i održavanje internetske stranice projekta i predstavljanje projekta 
 • Organiziranje promotivnih radionica za gospodarstvo i izrada promotivnih materijala
 • Objavljivanje rezultata istraživanja.
5. Upravljanje projektom: 
 • Administrativno vođenje projekta
 • Tehničko vođenje projekta
 • Aktivnosti promicanja horizontalnih načela
 • Organizacija konzorcijskih sastanaka.